Latest Entries »

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Per competència s’entén la combinació de coneixements, habilitats i actituds que permeten a la persona assolir objectius concrets en situacions reals amb eficàcia i eficiència.
DIBA Altermundista us facilita els continguts formatius dels seus nivells d’acreditació de coneixements en TIC:

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.


Qui Som?

Hem nascut, oficialment des del blanc dia 8 de Març de 2010, amb la voluntat de posar el nostre gra de sorra a empènyer la societat en el camí de:
 1. Llimar les desigualtats de gènere en general, i dels coneixements bàsics imprescindibles per a viure en el nostre país, en particular.
 2. Acostar-nos a les persones nouvingudes per tal d’aprendre’n, d’entendre’ns i de mantenir una bona convivència, dotant de coneixements interculturals al públic en general per tal facilitar-los la convivència i comprensió de les persones immigrades i les seves cultures.
 3. Lluitar perquè cap dona no torni a viure precàriament del subsidi d’atur, únic recurs econòmic de moltes de nosaltres en aquest país. Per això, generarem autoocupació mentre dotem a tota dona del benefici dels nostres serveis i activitats.
 4. Cercar les usuàries que no poden accedir a la nostra entitat per iniciativa pròpia.
 5. Dotar de coneixement bàsic o avançat, en funció del punt de partida, a les dones en general, i immigrades en particular, en el camí de la integració social, la inserció laboral i un benestar personal óptim, facilitant la seva autonomia i evitant també que depenguin de la seva parella.
 6. Compartir els coneixements feministes més específics per a la integració dels valors d’igualtat, el coneixement dels nostres drets i la manera com fer-ne ús. De manera generalitzada, les usuàries i les organitzadores compartirem coneixements específics mitjançant Xerrades Divulgatives.
 7. Oferir els recursos materials disponibles, estalviant despeses i aprofitant tot el que tenim, informant també dels recursos socials públics i privats disponibles quan nosaltres no hi puguem donar cobertura.
 8. Tenir cura dels infants de les participants mentre elles gaudeixen dels serveis de la nostra entitat.
 9. Disposar dels programes específics per tal d’atendre de manera adequada els col.lectius de dones amb més necessitat d’atenció psicosocial, com per exemple: sense sostre, prostitutes, immigrades, cap de família monoparental, sense feina o amb una edat d’especial dificultat d’inclusió i integració social.
  Per aconseguir allò que el col.lectiu de dones necessita pretenem:
  • Crear serveis addients per a les nostres usuàries, font d’autoocupació per a les sòcies. I col.laborar en els estudis interdisciplinars, partint de les dades recopilades de la nostra experiència i el coneixement acumulat d’altres institucions de l’àmbit Dona.
  • Organitzar jornades de portes obertes amb activitats interculturals de divulgació cultural, dotant de coneixement intercultural a la societat en general per tal d’apropar-los a la comprensió i convivència amb les persones immigrades en general.
  • Intercanviar bens materials, habilitant i mantenint de manera continuada un Espai de Trueque per a totes les qui aportin algún bé aprofitable i totes les qui necessitin obtenir-ne algún altre a canvi.
  • Invertir l’esforç i el temps necessari per establir relacions de cooperació amb altres institucions que ens derivaràn usuàries que requereixen dels nostres serveis, i a la inversa, institucions on podrem derivar usuàries que requereixin serveis de què no tenim cobertura.
  • Dissenyar i impartir activitats d’Alfabetització escolar, lingüística, tecnològica, de gestió social (suport amb els tràmits necessaris a la vida en la nostra ciutat). Per tant, farem formació i alfabetització en general, fent també tasques d’assessorament sobre recursos socials a tota dona que necessiti informació afegida sobre allò en què no tenim cobertura directa.
  • Celebració de Xerrades informatives i Xerrades de divulgació dels drets i valors d’igualtat de gènere, d’acord amb la recollida de dades de les actualitzacions, estudis i investigacions disponibles actualment.
  • Oferir un servei permanent d’informació i assessorament sobre recursos socials públics i privats, i oferint acompanyament en els tràmits necessaris de l’àmbit Dona, Immigració, Família i Infància.
  • Tenir cura dels infants de les participants en les nostres activitats, oferint-los un Espai d’Acollida amb activitats coeducadores que els garanteixin un patró de comportament igualitari d’acord amb els objectius de la nostra entitat.
  • Implementar el servei de Teràpies Energètiques, amb el personal especialista addient, per a les dones que requereixen una millora dels seus recursos físics per tal que puguin engegar les activitats que desitgen fer.

  On Som

  Estem a Barcelona i treballem principalment a  Ciutat Vella i Esplugues de Llobregat.

  Pots localitzar-nos als tel.  605 02 01 30 i 654013733

  correu-e dibaltermundista@gmail.com

  Diba Altermundista existeix per a llimar les desigualtats que encara tenim les dones respecte als homes, per a dotar de coneixement a tot el col.lectiu, especialment el nouvingut, per tal de facilitar la seva autonomia en la recerca del benestar.

  Oferim els recursos necessaris per trobar la feina ajustada a cada qual, estalviant despeses i aprofitant tot el que tenim i tenen, intercanviant, en comtes de vendre. L’objectiu és la independència plena que evita tenir la necessitat de buscar o continuar mantenint una parella inadequada.

  Sabem que els canvis tecnològics també afecten la qualitat i quantitat del treball femení. Els qui treballem en el sector de les TIC necessitem millorar les nostres capacitats de forma permanent per tal de continuar treballant en aquesta indústria. I ja que les dones hem de complir rols dobles o triples en la nostra vida casolana i laboral, no gaudim de moltes oportunitats per actualitzar, pel que per a la indústria de les TIC es converteixen en “obsoletes”. En particular, les dones grans que han treballat en computació corren el risc de ser substituïdes en la seva ocupació per dones més joves amb capacitats més actualitzades.

  Fem suport en el reciclatge d’aquestes competències, fem alfabetització a qui vol integrar-se en el món laboral que exigeix uns coneixements bàsics en TIC, fem suport en la conciliació per tal de facilitar que totes puguin gaudir de formació mentre els seus infants, sense edat d’escolarització encara, pugui estar atesos al seu costat.

  Som’hi!